Rescue Diver

Inleiding

De IDD Rescue Diver opleiding is bedoeld voor duikers die meer willen leren over (duik)reddingstechnieken, de medische aspecten van het duiken en het hoe te reageren tijdens een noodsituatie.

Tijdens deze opleiding zal de aandacht vooral gericht zijn op het voorkomen van een noodsituatie (preventie), het leiden van een reddingsactie (management) en het opsporen en redden van een slachtoffer in en direct buiten het water (redder).

Natuurlijk zal ook de (duik)-medische kennis een flink stuk aangehaald worden.Daarom is voor het volgen van deze opleiding een gedegen kennis van Eerste Hulp en uitwendige hartreanimatie noodzakelijk.

De IDD Rescue Diver opleiding is van groot belang voor elke duiker die serieus met zijn of haar sport bezig is. Niet alleen is de Rescue Diver in staat om in een noodsituatie zichzelf te helpen, maar ook kan hij of zij, als eerste persoon aan de waterkant, hulp verlenen aan een in nood verkerende buddy of andere duiker.

In geval van een duikcalamiteit of tijdens het organiseren van een duikactiviteit is de Rescue Diver een uitstekende assistent van de duikinstructeur.

Door het volgen van deze opleiding zult u een onschatbare hoeveelheid kennis en ervaring opdoen, waardoor de duikveiligheid en uw zelfvertrouwen enorm zullen toenemen.
Ook als u in de toekomst van plan bent om als professionele IDD Divemaster of IDD Duikinstructeur aan de slag te gaan, is het bezit van het Rescue Diver brevet noodzakelijk.

Leeftijd

Vanaf 15 jaar.

Voorvereisten

• Minimaal 3 maanden Open Water Diver.
Advanced Diver.
• Minimaal 10 gelogde duiken na het behalen van het
  Advanced Diver brevet.
Medical Trained, AED en Oxygen Provider.
• Geldig medisch keuringsbewijs.
• Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd).

Kosten

Naf 625,- $ 350,-    

Prijzen zijn inclusief instructie , uitrusting , IDD boek , certificering & 9% OB

                   
 

.